Przetwarzanie danych osobowych


Aby zgłosić zastrzeżenie nie przetwarzania danych osobowych, można to zrobić wypełniając poniższy formularz.
żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych


Kliknij w tekst najbliższy Twoim poglądom:

Nie obawiam się podawania swoich danych, adresu, daty urodzenia i innych danych na różnych stronach internetowych i tak kto chce je poznać, nie ma z tym większego problemu

Trochę się obawiam podawania swoich danych, adresu, daty urodzenia i innych danych na różnych stronach internetowych, ale potrzebuję informacji, które są w internecie i dlatego te dane podaję

Skontaktuj się z ADMINEM strony , jeśli ani jedna ani druga opcja nie pasuje do Twoich poglądów lub masz jakieś wątpliwości, refleksje czy inne uwagi na temat strony.


==== ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH ====


§ 1

1. Strona jest prywatną stroną osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, społecznością osób, które pragną zobaczyć jak zaadresować kopertę.
2. Korzystanie ze strony jest absolutnie bezpłatne na każdym etapie.
3. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku nie podania tych danych skorzystanie z funkcjonalności strony nie będzie możliwe.
4. Dane osobowe są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem.
5. Do danych osobowych dostęp ma wyłącznie Administrator strony. Administrator strony nie upoważnił innych osób do dostępu do danych osobowych.
§ 2

1. W przypadku podania adresu email, dane osobowe wpisane w formularz będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania korespondencji w temacie adresowania koperty. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym osobom ani instytucjom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawach.
2. W każdym momencie można nawiązać korespondencję z Administratorem strony w sprawie danych osobowych.
§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10