Podstawa prawna posiadania wykształcenia średniego

na podstawie art. 11a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [Dziennik Ustaw z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn zm] wykształcenie średnie posiada ten, kto ukończy szkołę średnią (z pewnymi wyjątkami)
Wykształcenie średnie posiada osoba, która:
1) ukończyła szkołę ponadpodstawową, z wyjątkiem szkół wymienionych w art. 9 ust. 3 pkt 1, (czyli potocznie zwaną zawodówką [przyp. red.])lub
2) ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły wymienionej w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a i h.

Młodzież kończąca taką szkołę otrzymuje dokumenty, świadectwa:
Świadectwa ukończenia technikum MENiS-I/62/2 dla uczniów technikum dla młodzieży
i inne np. świadectwo z wyróżnieniem
wzór druku świadectwa MENiS-I/67/2 dla uczniów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
także inne świadectwa ukończenia szkół średnich
Świadectwa ukończenia szkoły policealnej
MENiS-I/130/2 - dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży
MENiS-I/131/2 - dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych
MENiS-I/132/2 - dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminów eksternistycznych

Najczęściej zadawane pytanie to "Ukończyłem liceum dla pracujących i nie napisałem matury, czy mam wykształcenie średnie?" Odp. brzmi: tak, świadectwo ukończenia liceum dla pracujących stwierdza posiadanie wykształcenia średniego, świadectwo druk MENiS-I/77/2 - dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

szukaj

Grupy 3mam.net na www

23-04-2017 22:40

TAXI

TAXI możesz zamówić już dzisiaj, ceny, korporacje, zapoznaj się na stronie Warszawa tanie taxi

NOWE na foto.3mam.net

foto galeria z Łowicza Wien wycieczka atrakcje noclegi Wałbrzych Toruń Żyrardów Włocławqek i Kutno galeria fotoINNE GALERIE

Starachowice atrakcje do sprzedania nieruchomosci Starachowice Radom PKS cmentarz południowy koleje mazowieckie kolejowa galeria