Prawidłowe adresowanie kopert

Mimo wielu wzorów adresowania kopert w internecie, można je znaleźć images.google.com nadal ciągle i nieustannie są one źle adresowane, przez co listy dłużej idą i wszystkie bluzgi są kierowane na operatora pocztowego. A to przede wszystkim prawidłowo zaadresowana koperta ma decydujący wpływ na to, czy list dojdzie.

Strona dzięki której zobaczysz jak zaadresować kopertę, list priorytetowy lub ekonomiczny.
Poste restante to usługa kierująca list do placówki poczty. Dane wpisane w formularz są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, tylko i wyłącznie w celu wyświetlenia prawidłowo zaadresowanej koperty. [czytaj niżej...]
KLIKNIJ TUTAJ JESLI POTRZEBUJESZ FORMULARZ Z PODPOWIEDZIĄ ULIC
Wpisz Twoje dane (nadawcy):
imię nadającego list
nazwisko nadającego:
WOJEWÓDZTWO
ulicę / lub wieś
nr domu
nr mieszkania (jeśli dotyczy)
kod pocztowy
miasto/poczta nadającego
Twój email
Na adres email otrzymasz ważne informacje o adresowaniu kopert i innych procedurach
Do kogo chcesz wysłać list ? (adresat)
imię (1D)
nazwisko
Jeśli wysyłasz do instytucji wpisz nazwe instytucji w pole 1D
WOJEWÓDZTWO
nr domu
kod pocztowy
miasto/poczta adresata
Dane osobowe wpisane w formularz są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, nie będą wykorzystywane w innym celu, zawsze masz mozliwość zwrócenia się do każdego Administratora strony www z zapytaniem, gdzie kiedy i w jakim zakresie Twoje dane są przetwarzane.
Kliknij aby przeczytać: ważne informacje na temat przetwarzania danych w internecie (otwiera się w nowym oknie)
Korzystanie z serwisu jest bezpłatne