Warto odnotować jak prawidłowo adresować koperty. Prawidłowo zaadresowana koperta to szybszy przebieg przesyłki.
Zwróćmy uwagę na strefę kodową i miejsce naklejania znaczków. Nadawcy często piszą adres na środku, znaczki naklejają na dole, piszą nieczytelnie, nie wpisują kodu pocztowego...
ADRESUJ KOPERTY PRAWIDŁOWO !!

Mimo wielu wzorów w internecie jak adresować nadal w ok. 30% listów jest nieprawidłowo zaadresowanych, przez co idą dłużej, czym powodują frustracje i stres osób nadających i oczekujących na list.

Wpisz Twoje dane:
imię nadającego list
nazwisko nadającego:
WOJEWÓDZTWO
ulicę / lub wieś
nr domu
nr mieszkania (jeśli dotyczy)
kod pocztowy
miasto/poczta nadającego
Do kogo chcesz wysłać list ?
imię (1D)
nazwisko
Jeśli wysyłasz do instytucji wpisz nazwe instytucji w pole 1D
WOJEWÓDZTWO
ulicę / lub wieś
nr domu
nr mieszkania (jeśli dotyczy)
kod pocztowy
miasto/poczta adresata
Dane osobowe wpisane w formularz są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celach technicznych, po wyświetleniu prawidłowo zaadresowanej koperty są usuwane.

Poczta Polska dokłada wszelkich starań, aby priorytet doszedł następnego dnia, mimo iz nie jest to usługa gwarantowana, nie zawsze jest to możliwe z przyczyn różnych.
Poczta Polska odpowiada za zaginięcie listu poleconego priorytetowego lub ekonomicznego. Można składać reklamację w najbliższym urzędzie pocztowym nie wcześniej niż 14 dni po dniu nadania i nie później niż 6 miesięcy.

Podstawowym błędem gdy list priorytetowy nie dociera do adresata jest... Poczta Polska przyjmuje reklamacje i rozpatruje je. Usługa ta nie jest usługą gwarantowaną.
Listy priorytetowe nadane do godziny 15:00 traktowane są jak nadane w dniu dzisiejszym. Nadane po godzinie 15:00 traktowane są jak nadane w dniu następnym. Nie jest to usługa gwarantowana, a jedynie norma jakościowa Poczty Polskiej.

cena priorytetowego listu poleconego do 20 g - 4,15 zł (wg ceny na grudzień 2010)
list priorytetowy, ekonomiczny zresztą też może ważyć nawet 2 kg i należy oznaczyć go naklejką lub odręcznym napisem
zaadresować list priorytetowy

Nie wiesz jak zaadresować list na poste restante ? To bardzo proste. Zamiast ulicy piszesz POSTE RESTANTE, ważne jest aby podać prawidłowy kod urzędu pocztowego (nie ulicy) i numer urzędu pocztowego, jeśli urzędów w miejscowości jest kilka.
Zasady POSTE RESTANTE są niezwykle proste. Poczta nie zawiadamia o nadejściu listu, trzeba samemu się zainteresować i minimum raz na 14 dni odwiedzać urząd pocztowy z pytaniem, czy nadeszła przesyłka adresowana poste restante.

jak adresować listy zwykłe polecone ? ekonomiczne i priorytetowe :
1. czytelnie drukowanymi literami
2. długopisem, cienkopisem, pisakiem czarnym lub niebieskim
3. zachowując odstęp od krawędzi dolnej
4. nigdy nie pisze się adresu na środku koperty
5. nadawcę pisze się na stronie "czołowej" 6. nie podkreślamy żadnej części adresu (adresy czytają maszyny i jak wykryje kreske to list jest kierowany do sortowania ręcznego)

Prawidłowe adresowanie polega na wpisaniu prawidłowego kodu pocztowego, ponieważ sortownie pocztowe przede wszystkim sortują listy zwykłe i polecone wg kodu pocztowego
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie mieści się pod adresem:
Plac Defilad 1
00-110 WARSZAWA
wpisanie kodu pocztowego jest konieczne mimo iż obiekt charakterystyczny
pałac kultury widok obraz
29-11-2015 09:39:541448786394