nagrywanie rozmów telefonicznych

Ustawa prawo telekomunikacyjne nie zabrania nagrywania rozmów, w których bierze się udział.
Art. 267 kodeksu karnego, zabrania podsłuchiwania i posługiwania się urządzeniami przeznaczonymi do zapoznania się z komunikatem, treścią, do której nie jest się uprawnionym.