Obowiązki ochroniarza

Przykładowe obowiązki ochroniarza na osiedlu zamkniętym

  • pilnowanie czy na teren osiedla wchodzą tylko osoby uprawnione: lokatorzy lub osoby przez lokatorów upoważnione