Polityka prywatności serwisu grupy.3mam.net


Art. 1 - administrator serwisu
§ 1. Administrator i właściciel strony jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, z prowadzenia strony nie osiąga żadnych korzyści materialnych, wszystkie działania na stronie są bezpłatne na każdym etapie.
§ 2. Strona działa na zasadach opisanych w rozporządzeniu UE w sprawie ochrony danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w ustawie o ochronie danych osobowych

Art. 2 - bezpieczeństwo i śledzenie użytkowników
§ 1. Strona nie używa plików cookies.
§ 2. Ruch na stronie jest monitorowany jak na każdej stronie w internecie, zapisywane są dane lokalizacyjne komputera IP, nazwa przeglądarki, systemu
§ 3. Korzystanie ze stron grupy.3mam.net bezpośrednio nie zagraża uzytkownikowi w żaden sposób, pośrednio korzystanie z internetu i odwiedzanie stron podlega zagrożeniom opisanym tutaj: zagrożenia z korzystania z internetu
§ 4. Na stronie grupy.3mam.net nie ma żadnego oprogramowania zagrażającego użytkownikowi.

Art. 3 - dane osobowe
§ 1. Zgodnie z motywem 18 rozporządzenia RODO, każdy może przetwarzać dane osobowe dla celów prywatnych o ile takie przetwarzanie nie jest związane z jakąkolwiek działalnością handlową, czy zarobkową
§ 2. Administrator podejmuje wszelkie działania techniczne i merytoryczne, aby dobra osobiste osób korzystających ze strony nie były naruszone. Służy temu szyfrowanie transmisji https oraz inne algorytmy.
§ 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych osobowych, aby zapytać się w jakim celu i po co Administrator przetwarza dane osobowe nalezy skorzystać z formularza: zmiany w ochronie danych osobowych.
§ 4. Administrator co do zasady kasuje dane osobowe gdy ustanie cel przetwarzania np. wymiana korespondencji między Administratorem, a internautą, internauta może w każdym momencie zwrócić się z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych osobowych wypełniając >>> żądanie usunięcia danych osobowych z serwisu.
§ 5. Dane osobowe nie będą nikomu przekazywane
§ 6. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie wykładni Generalnego Inspaktora Danych osobowych z lat 2012 i 2013, który wypowiedział się, że można zbierać dane osobowe na własny użytek o ile nie ma to związku z działalnością gospodarczą, nie przynosi żadnych korzyści materialnych.