Warto odnotować jak prawidłowo adresować koperty. Prawidłowo zaadresowana koperta to szybszy przebieg przesyłki.
Zwróćmy uwagę na strefę kodową i miejsce naklejania znaczków. Nadawcy często piszą adres na środku, znaczki naklejają na dole, piszą nieczytelnie, nie wpisują kodu pocztowego... ADRESUJ KOPERTY PRAWIDŁOWO !! - kliknij w obrazek koperty aby przejść do serwisu o adresowaniu !

Aby zaadresować kopertę odwiedź naszą stronę:
jak zaadresować list ekonomiczny

List priorytetowy nie jest to usługą gwarantowaną. Poczta Polska dokłada wszelkich starań, aby priorytet doszedł następnego dnia, ale nie zawsze jest to możliwe.
Poczta Polska odpowiada za zaginięcie listu poleconego priorytetowego lub ekonomicznego. Można składać reklamację w najbliższym urzędzie pocztowym nie wcześniej niż 14 dni po dniu nadania i nie później niż 6 miesięcy.

Podstawowym błędem gdy list priorytetowy nie dociera do adresata jest nieprawidłowe adresowanie. Nadawcy bardzo często piszą adres niewyraźnie. Poczta Polska przyjmuje reklamacje i rozpatruje je. Usługa ta nie jest usługą gwarantowaną.
Listy priorytetowe nadane do godziny 15:00 traktowane są jak nadane w dniu dzisiejszym. Nadane po godzinie 15:00 traktowane są jak nadane w dniu następnym. Nie jest to usługa gwarantowana, a jedynie norma jakościowa Poczty Polskiej.

cena listu priorytetowego poleconego do 20 g - 4,15 zł (wg ceny na sierpień 2009)
list priorytetowy, ekonomiczny zresztą też może ważyć nawet 2 kg i należy oznaczyć go naklejką lub odręcznym napisem

Nie wiesz jak zaadresować list na poste restante ? To bardzo proste. Zamiast ulicy piszesz POSTE RESTANTE, ważne jest aby podać prawidłowy kod urzędu pocztowego (nie ulicy) i numer urzędu pocztowego, jeśli urzędów w miejscowości jest kilka.
Zasady POSTE RESTANTE są niezwykle proste. Poczta nie zawiadamia o nadejściu listu, trzeba samemu się zainteresować i minimum raz na 14 dni odwiedzać urząd pocztowy z pytaniem, czy nadeszła przesyłka adresowana poste restante.

Prawidłowe adresowanie polega na wpisaniu prawidłowego kodu pocztowego, ponieważ sortownie pocztowe przede wszystkim sortują listy zwykłe i polecone wg kodu pocztowego
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie mieści się pod adresem:
Plac Defilad 1
00-110 WARSZAWA
wpisanie kodu pocztowego jest konieczne mimo iż obiekt charakterystyczny

Żądanie usunięcia danych osobowych

Nasze dane są przetwarzane w wielu miejscach. Zawsze na każdej stronie, każdy administrator musi umożliwić mozliwość usunięcia danych.

Czytaj dalej »

Najwięcej problemów z adresowaniem

najwięcej problemów jest z adresowaniem kopert. Elektronika nie wyparła jeszcze papierowej korespondencji. Często potrzeba jest wysłania listu papierowego za pomocą operatora pocztowego.

Poczta Polska oferuje przesyłki pocztowe kilku przedziałach wagowych.

pusty link