Spamerzy

Marketing bezpośredni przez email jest plagą.
Firmy wykupują mailing w firmach o wątpliwej wiarygodności. Firmy mailingowe, często bez weryfikacji adresów email wysyłają spam mailingowy na wszystkie adresy jakie mają w bazie i zarabiają na tym, natomiast zleceniodawca obniża swoją wiarygodność na rynku.
To czy skorzystasz z tzw. skutecznego mailingu, jest tylko Twoim wyborem, natomiast generalnie liderzy na rynku mailingu odradzają takie działania.

Wiarygodna firma mailingowa weryfikuje adresy emailowe conajmniej raz w tygodniu, a często codziennie.

Jak walczyć ze spamem ? - nie zamawiać usług mnailingowych!

Wysyłanie spamu marketingowego na nieznane adresy email jest zabronione.
Ustawa prawo telekomunikacyjne
Art. 172.
1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.
Art. 174. Jeżeli przepisy ustawy wymagają wyrażenia zgody przez abonenta lub użytkownika końcowego, zgoda ta:
1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;
2) może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika;
3) może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.
Art. 209. 1. Kto:
[...]
25) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172–174,
[...]
– podlega karze pieniężnej.
[...]
3. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
Art. 210. 1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 209 ust. 1, nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.Każdy kto wysyła bardzo dużo wiadomości musi liczyć się z tym, że jego adres email zostanie zablokowany, a nawet cała domena.
Mało profesjonalne firmy, rejestrują jednorazowe domeny, tylko po to, aby wypuścić tysiące meili reklamowych, gdy jednorazowa domena wpadnie na listy RBL nic się nie stanie, ale jest to tylko pozorne. Organizacje antyspamowe monitorują ruch w internecie i skutecznie wyłapują prawdziwych zleceniodawców spamu, domena jest blokowana i potem taka firma ma problemy z komunikacją przez email. Każdy spam wcześniej czy później zostanie ukarany w ten czy w inny sposób.


Nowe informacje już wkrótce. Zapraszamy do odwiedzania strony grupy https://grupy.3mam.net

Komentarz

  • By Teodor

    Komentowanie chwilowo wyłączone.

Komentarz