W sprawie przetwarzania danych osobowych

Strony przetwarzają dane osobowe, wystarczy kliknąć tutaj: www.google.com aby się przekonać, być może nawet Twoje dane są przetwarzane. Rozważ zwrócenie się do administratorów tych stron o zaprzestanie przetwarzania.

Nowe Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych jak najbardziej zezwala na przetwarzanie danych osoboiwych, w żadnym przypadku nie ogranicza tego prawa, porządkuje jedynie uwarunkowania prawne przetwarzania. Warto zapoznać się z art. 6 rozporządzenia.

Kiedy można przetwarzać dane osobowe ?
# kiedy osoba wyrazi na to zgodę, teraz osoba musi być wyraźnie poinformowana do jakiego celu dane będą przetwarzane
# w celu wykonania umowy, np. administrator strony www może przetwarzać dane osobowe, ponieważ czytanie strony jest pewnego rodzaju umową; a także umowa zlecenia, sprzedaży, usługi itp
# przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; przykładowo, dane osobowe przewijają się przez różne serwisy www

Na czym polega przetwarzanie danych osobowych ?
Jest to jakiekolwiek działanie np. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Kiedy dane są osobowe ?
Kiedy da rade dojść w prosty sposób do konkretnej osoby której te dane dotyczą, np. sam PESEL nie bedzie dla zwykłej osoby daną osobową, bo nie ma dostępu do baz danych, np. adres email będzie daną osobową jeśli w prosty sposób da się do takiej osoby dojść

Usuwanie danych osobowych ?
Serwis grupy.3mam.net umożliwia usunięcie danych osobowych lub zastrzeżenie, aby dane osobowe nie były więcej przetwarzane można tego dokonać tutaj: usuwanie danych osobowych


Akt prawny:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)