Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych


To połączenie jest bezpieczne. Więcej czytaj tutaj

Zgodnie z motywem 18 z Rozporządzenia, jeśli chodzi o osoby fizyczne nic się nie zmienia. Nadal dla celów osobistych i prywatnych mozna przetwarzać dane osobowe bez większych ograniczeń. Rozporządzenie dodaje tylko wątek, że tekże działalność internetowa mająca na celu podtrzymywanie więzi społecznych jest zwolniona ze stosowania reguł opisanych w rozporządzeniu. Nadal jednak trzeba pamiętać, aby przetwarzając dane osobowe prywatnie, nie naruszać praw ani dóbr osobistych osoby.

To co zwykłego obywatela Unii teraz bardzo denerwuje, to że jego dane są przekazywane między podmiotami i w zasadzie dane osobowe przekazane raz są przenoszone między podmiotami w zasadzie bez ograniczeń. Co prawda nawet dziś istnieje obowiązek informacyjny, tylko mało kto go przestrzega, ponieważ trudno było zostać ukaranym.
Teraz każdy podmiot, który przetwarza dane będzie musiał przekazywać informacje osobom, których dane dotyczą, gdzie i kiedy jego dane zostały przeniesione.
Zgoda musi być bardzo wyraźna. Motyw 32 Rozporządzenia wyraźnie określa: [...]Może to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.[...]
zgoda musi być udzielona do każdego celu, nie można zbierać ogólnej zgody.Tu kliknij: ochrona danych osobowych aby przeczytać artykuł o zmianach.

UWAGA ! ilość skanów dokumentów: 11; Imion z nazwiskami: 7952, adresów email: 7949, PESELi: 7949, dat urodzenia: 7701; adresów: 7848

Każdy serwis przetwarzający dane osobowe powinien umożliwić usuwanie danych. Czasem inne osoby posługują się czyimiś danymi osobowymi bez wiedzy i zgody tych osób i chcąc nie chcąc dane te są przetwarzane.
OSOBA
Najedź myszą na: [?] aby uzyskać POMOC i wyjaśnienia.
WYBIERZ:
Imię: Drugie imię: Nazwisko: Drugi człon nazwiska:
PESEL [?] /lub DATA URODZENIA
miejsce urodzenia:
WOJEWÓDZTWO
adres
ulicę lub wieś nr domu nr mieszk.
kod pocztowy miejscowość
Wpisz 1, 2 lub 3 adresy email do usunięcia
email 1
email 2
email 3
Twój email - Warto podać, aby się komunikować z Administratorem. (może być ten sam co usunięty)
Wiadomość np. motywacja chęci usunięcia danych osobowych


link do profilu facebook: link do profilu nk:
Dane osobowe wpisane w formularz są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w celu ich usunięcia. Bez podania tych danych, odpowiedź może nie będzie możliwa.