Nasze strony wykorzystują pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM

Chania

SnowWpisz Twoje dane (nadawcy):
imię nadającego list
nazwisko nadającego:
WOJEWÓDZTWO
ulicę / lub wieś
nr domu
nr mieszkania (jeśli dotyczy)
kod pocztowy
miasto/poczta nadającego
Twój email
Na adres email otrzymasz: ważne informacje o przetwarzaniu danych osobowych i ważne informacje o adresowaniu kopert i innych procedurach
Do kogo chcesz wysłać list ? (adresat)
imię (1D)
nazwisko
Jeśli wysyłasz do instytucji wpisz nazwe instytucji w pole 1D
WOJEWÓDZTWO
ulicę / lub wieś
nr domu
nr mieszkania (jeśli dotyczy)
kod pocztowy
miasto/poczta adresata
Dane osobowe wpisane w formularz są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, nie będą wykorzystywane w innym celu, zawsze masz mozliwość zwrócenia się do każdego Administratora strony www z zapytaniem, gdzie kiedy i w jakim zakresie Twoje dane są przetwarzane.
Kliknij aby przeczytać: ważne informacje na temat przetwarzania danych w internecie (otwiera się w nowym oknie)
Korzystanie z serwisu jest bezpłatne


Za zagubiony list polecony Poczta Polska może wypłacić odszkodowanie, po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Wskażnik zagubień listów nie jest wysoki, jednak zawsze może to się zdarzyć.
Wysokośc odszkodowania to 20 krotnośc kwoty za traktowanie przesyłki jako poleconej.