Nasze strony wykorzystują pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM

LIST PRIORYTETOWY

SnowWpisz Twoje dane (nadawcy):
imię nadającego list
nazwisko nadającego:
WOJEWÓDZTWO
ulicę / lub wieś
nr domu
nr mieszkania (jeśli dotyczy)
kod pocztowy
miasto/poczta nadającego
Twój email
Na adres email otrzymasz: ważne informacje o przetwarzaniu danych osobowych i ważne informacje o adresowaniu kopert i innych procedurach
Do kogo chcesz wysłać list ? (adresat)
imię (1D)
nazwisko
Jeśli wysyłasz do instytucji wpisz nazwe instytucji w pole 1D
WOJEWÓDZTWO
ulicę / lub wieś
nr domu
nr mieszkania (jeśli dotyczy)
kod pocztowy
miasto/poczta adresata
Dane osobowe wpisane w formularz są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, nie będą wykorzystywane w innym celu, zawsze masz mozliwość zwrócenia się do każdego Administratora strony www z zapytaniem, gdzie kiedy i w jakim zakresie Twoje dane są przetwarzane.
Kliknij aby przeczytać: ważne informacje na temat przetwarzania danych w internecie (otwiera się w nowym oknie)
Korzystanie z serwisu jest bezpłatne


List priorytetowy jest normą jakościową Poczty Polskiej, nie jest to usługa gwarantowana. List priorytetowy powinien dojść do adresata na jutro, jesli został nadany przed godziną graniczną.