Prawidłowe adresowanie kopert

Mimo wielu wzorów adresowania kopert w internecie, można je znaleźć images.google.com nadal ciągle i nieustannie są one źle adresowane, przez co listy dłużej idą i wszystkie bluzgi są kierowane na operatora pocztowego. A to przede wszystkim prawidłowo zaadresowana koperta ma decydujący wpływ na to, czy list dojdzie.
Strona dzięki której zobaczysz jak zaadresować kopertę, list priorytetowy lub ekonomiczny.
Dane wpisane w formularz są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, tylko i wyłącznie w celu wyświetlenia prawidłowo zaadresowanej koperty. [czytaj niżej...]
KLIKNIJ TUTAJ JESLI POTRZEBUJESZ FORMULARZ Z PODPOWIEDZIĄ ULIC
Wpisz Twoje dane (nadawcy):
imię nadającego list
nazwisko nadającego:
WOJEWÓDZTWO
ulicę / lub wieś
nr domu
nr mieszkania (jeśli dotyczy)
kod pocztowy
miasto/poczta nadającego
Twój email
Na adres email otrzymasz: ważne informacje o przetwarzaniu danych osobowych i ważne informacje o adresowaniu kopert i innych procedurach
Do kogo chcesz wysłać list ? (adresat)
imię (1D)
nazwisko
Jeśli wysyłasz do instytucji wpisz nazwe instytucji w pole 1D
WOJEWÓDZTWO
ulicę / lub wieś
nr domu
nr mieszkania (jeśli dotyczy)
kod pocztowy
miasto/poczta adresata
Dane osobowe wpisane w formularz są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, nie będą wykorzystywane w innym celu, zawsze masz mozliwość zwrócenia się do każdego Administratora strony www z zapytaniem, gdzie kiedy i w jakim zakresie Twoje dane są przetwarzane.
Kliknij aby przeczytać: ważne informacje na temat przetwarzania danych w internecie (otwiera się w nowym oknie)
Korzystanie z serwisu jest bezpłatne