Nasze strony wykorzystują pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM

polityka prywatności serwisu adresowanie1. Celem strony jest aktywne informowanie o metodach i poprawności adresowania koperty.
2. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
3. Serwis nie używa plików cookies, zapisywane są dane internetowe takie jak adres IP, przeglądarka, system komputera.
4. Serwis grupy.3mam.net wdrożył metody zabezpieczające transmisję danych osobowych https, zgodnie z rodziałem 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest absolutnie dobrowolne, ale konieczne jeśli użytkownik chce wiarygodnych informacji o adresowaniu koperty. Dane osobowe przewijające się przez serwis nie są przetwarzane dłużej niż jest to potrzebne do działania serwisu lub ochrony interesów osób, które w dobrej wierze wpisują dane aby wzbogacić swoją wiedzę w temacie strony, w przypadku przypadkowego zapoznania się z danymi wpisanymi w formularz, nie będą one wykorzystywane w celu innym niż prywatny kontakt między osobami fizycznymi: Administrator serwisu - Użytkownik serwisu
- w przypadku podania adresu email, dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktu z użytkownikiem serwisu
6. Podany adres email będzie przetwarzany wyłącznie wcelach osobistych dla podtrzymania kontaktu z czytelnikiem strony.
7. Serwis grupy.3mam.net jest właśnością osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w związku z tym na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 2 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z zm.] oraz Rozporządzeniem UE o ochronie danych (zwanym RODO) motyw 18 regulacji tych nie stosuje się.
8. Korzystanie z serwisu niesie za sobą zwykłe ryzyko jak przy korzystaniu z każdej innej strony www
9. Można skontaktować się z administratorem serwisu przez formularz kontaktowy
10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżenia pretwarzania jego danych osobowych, w tym celu słuzy formularz: usunięcie danych osobowych, po wypełnieniu tego formularza, zaprzestaniemy przetwarzania danych.