Kontakt wzrokowy

Kontakt wzrokowy jest bardzo ważny.


Psychologia kontaktu wzrokowego
Średnio kontakt wzrokowy trwa 3,3 sekundy, zanim stanie się niewygodny dla którejś ze stron
Neuropsychologiczne skutki bezpośredniego kontaktu wzrokowego
Dlaczego trudno jest utrzymywać kontakt wzrokowy podczas mówienia
Wygląd w oczach dziecka
Więcej wiadomości / artykułów naukowych na ten temat
Doświadczenia / Komentarze
Średni kontakt wzrokowy trwa 3,3 sekundy, zanim stanie się niewygodny


Forma komunikacji
Większość zwierząt wykorzystuje kontakt wzrokowy jako formę komunikacji, tj. Jako język oczu . Wielu używa kontaktu wzrokowego jako sygnału zagrożenia lub zainteresowania.
Naukowcy zauważyli, że u ludzi kontakt wzrokowy służy jako środek komunikacji, mimo że niewiele jest badań na ten temat. Może być również stosowany do diagnozy, na przykład do diagnozowania zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia lub autyzm .

Czas trwania
W bieżących badaniach naukowcy próbowali dowiedzieć się o preferowanym czasie kontaktu wzrokowego (PGD) - czasie, jaki ludzie uważają za stosowne, aby spojrzeć komuś w oczy. Krótszy lub dłuższy kontakt wzrokowy powoduje dyskomfort lub dezorientację - piszą naukowcy.
W tym celu odwiedzili oni 498 gości w Londyńskim Muzeum Nauki, dokonując prostego i stosunkowo krótkiego testu: badani siedzieli na urządzeniu z cicho ustawionym podbródkiem (aby zapobiec ruchom głowy) i patrzyli na ekran. Na ekranie pokazano aktorów, którzy na nie patrzyli.
W filmach aktorzy wpatrywali się w oczy ochotników przez różną długość czasu, a ochotnicy zostali poproszeni o naciśnięcie czerwonego przycisku, gdy ich spojrzenie stało się niewygodne. Gdy ochotnicy obserwowali aktorów na ekranie, ich twarze zostały zebrane, a ich ruchy śledzone; a także stopień poszerzenia źrenic (poszerzenie źrenic).

3,3 sekundy
W analizie wideo i danych naukowcy stwierdzili, że średni czas kontaktu wzrokowego wynosił 3,3 sekundy, chociaż wystąpiły pewne skrajne odchylenia. Co ciekawe, czas patrzenia był niezależny od podstawowych cech, takich jak płeć, cechy osobowości czy atrakcyjność. Ponadto ci, którzy na ogół szukali dłuższego kontaktu wzrokowego, wykazywali szybsze rozszerzenie źrenicy w porównaniu do tych, którzy woleli nie patrzeć tak długo w oczy. Dylatacja była jednak subtelna i niezauważalna dla przypadkowego obserwatora - badacze mogli obserwować przedłużenie tylko w zwolnionym tempie.

Neuropsychologiczne skutki bezpośredniego kontaktu wzrokowego
W nowym badaniu z Francji i Finlandii naukowcy zakładają, że wszystkie te efekty są w rzeczywistości związane z samoświadomą siłą kontaktu wzrokowego.

Kierunek uwagi "do środka"
Postrzeganie bezpośredniego oka innej osoby zwraca uwagę obserwatora na twarz drugiej osoby. Ale potem kieruje uwagę obserwatora "do wewnątrz" - do siebie, w wyniku czego obserwator interpretuje dogłębnie informacje dotyczące samego siebie, wykorzystując swoją koncepcję siebie jako tło do przetwarzania informacji. Widok bezpośredni ma moc umocnienia doświadczenia, że ​​informacje w obecnej sytuacji są silnie związane z własną osobą. Bodźce przetwarzania w kategoriach jaźni występują jako łączący "klej" do percepcji, pamięci i podejmowania decyzji . To automatycznie zmienia bieżące przetwarzanie informacji i związane z tym decyzje, na przykład poprawiając wydajność pamięci - powiedział profesor Laurence Conty z Wydziału Psychologii.

Wpływ na zachowania społeczne, altruistyczne
Innym ciekawym efektem jest to, że ludzie są bardziej uważni na innych ludzi i zachowują się bardziej uczciwie w ich obecności, gdy są bezpośrednio postrzegani. Jest to prawdą, nawet jeśli oczy są drukowane tylko na plakacie, powiedziała psycholog prof. Nathalie George. Dzieje się tak dlatego, że nadmiar przetwarzania informacji zwiększa również troskę o to, że jest celem oceny społecznej przez innych, aw konsekwencji powoduje również obawy o własną reputację. Te obawy prowadzą do bardziej prospołecznego, altruistycznego zachowania, powiedziała.

Własność własna widoku bezpośredniego
Zadziwiająco, te efekty kontaktu wzrokowego mogą wystąpić po prezentacji obrazów z oczami na nich. Jest tak, ponieważ wizualne postrzeganie bezpośredniego spojrzenia jest silnie powiązane z przekonaniem, że jest ono przedmiotem czyjejś uwagi . Wiara jest obserwowana przez inną osobę, jest osadzony w postrzeganiu bezpośredniego spojrzenia, powiedział współautor Jari Hietanen, profesor psychologii. Taka wiara stała intrinischen własnością bezpośrednim spojrzeniu, który opiera się zarówno na ewolucję człowieka i na temat nauki (nadal ćwiczyć mimo osiągnęła cel uczenia się) w czasie wczesnego życia, wyjaśnił profesor na Uniwersytecie w Tampere w Finlandii. Naukowcy zakładają również: Ponieważ wpływ kontaktu wzrokowego na ludzkie postrzeganie wydaje się ogólnie pozytywny, kontakt wzrokowy może mieć potencjał terapeutyczny. Należy to zbadać w przyszłych badaniach.

Dlaczego trudno jest utrzymywać kontakt wzrokowy podczas mówienia
W niektórych przypadkach, wyjaśnienie wydaje się to oczywiste, na przykład, jeśli jest to kłopotliwe, lub sygnalizować, że rozmowa jest nudne, ale czasami to dlatego - zdaniem naukowców powiedzieć - że nasze mózgi chcą chronić przed przeciążeniem.

Słowo rozpoznawczej misji
Aby lepiej zrozumieć, co dzieje się w mózgu w trakcie rozmowy telefonicznej, naukowcy mieli 26 wolontariuszy w grze Skojarzenia do udziału w postępowaniu, w którym uczestnicy powinni odpowiedzieć prezentowanym (o różnym stopniu trudności) rzeczownika z czasownikiem (np mógł do „Ball” z należy odpowiedzieć "). W eksperymencie uczestnicy wchodzili w interakcję z twarzą na ekranie komputera (która czasami odwracała wzrok). Psycholodzy porównali z Uniwersytetu w Kioto odpowiedzi na słowa, jak długo wolontariusze musieli odpowiedzieć, i ich skłonność do zrywania kontaktu wzrokowego.