Odbieranie korespondencji z poczty

Generalna zasada jest taka:
Zawsze odbieramy korespondencję poleconą z poczty. Jeśli unikamy odbierania korespondencji, treść, której nie znamy, może do nas wrócić w gorszej formie.
Nadawca, udowodni fakt, że wysłał list (ma dowód nadania), może z tym iśc do Sądu, do komornika i np. jeśli jesteśmy komuś coś winni, to nawet nie dowiemy się, że toczy się przeciwko nam jakaś sprawa.

Już niedługo korepondencja pocztowa zostanie scyfryzowana. Listy z urzędów będą wysyłane tylko eletronicznie. Listonosze będą mieli mniej roboty, ale osoby "analogowe" będą mogły na poczcie zamówić wydruk listu i doręczenie papierowe na adres.