Niezależne dziennikarstwo

Na czy polega niezależne dziennikarstwo ? Na tym, że dziennikarz niezależnie o czym lub o kim pisze, pisze, mówi i tworzy materiał dziennikarski i przekazuje czytelnikowi, opinii publicznej.
Zgodnie z prawem prasowym, każdy ma prawo udzielać informacji prasie, a dziennikarz ma obowiązek zachować dane informatora w tajemnicy. Jest to tak zwana tajemnica dziennikarska. Niektórym, zależy, aby ich nazwisko ukazało się w prasie. Niestety, nie zawsze jest przedstawiane w dobrym świetle. Jeśli do dziennikarzy dotrze informacja, że wójt, zatrudnia w spółkach samorządowych swojego szwagra, zięcia czy kolegę ze szkolej ławki, a ci nie mają kompetencji do zajmowania takiego stanowiska, to niezależne dziennikarstwo przedstawi wójta w nienajlepszym świetle.

Trudno powiedzieć, czy wolne media powinny pisać o wszystkim. Na polskim rynku telewizyjnym, trzy największe telewizje informacyjne, każda przedstawia wydarzenia według swojego nurtu. Na polskim rynku, wyglada to tak, że jedna telewizja wytyka drugiej telewizji, co ta przeinaczyła. W Polsce tak właśnie jest. Jedna telewizja z drugą mówią w zasadzie tylko o sprzyjających im opcjach politycznych, często pomijając te przeciwne opcje. Oglądająć tylko jedną telewizję, możemy wogóle nie dowiedzieć się o pewnych wydarzeniach, które dzieją się w świecie polityki. Prawdziwie wolne media mówić, pisać powinny i o tym i o tym, a niestety tak nie jest.

Media, które uznają się na wolne, niestety informują o wydarzeniach wybiórczo. Może to być spowodowane brakiem:

  • własnych materiałów na ten wybrany kontrowersyjny temat
  • mocy przerobowych, aby zrealizować kontrowersyjny temat
  • chęci zrealizowania tego tematu

Ważną rolę w niezależnym dziennikarstwie spełniają felietoniści. Przedstawiają oni swój punkt widzenia na pewne sprawy.

Media to: radio, prasa i telewizja, a ostatnio jako prasa występują też blogi i serwisy internetowe.
Poznań, 2021-07-12