Kara za groźby w internecie

Wypisywanie gróźb pod adresem osób może być karalne.
Kodeks karny
Art. 190. § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Hasła typu:
abyś zdechł; wąchał kwiatki od spodu; zabiję cię; pobiję cię wkomponowane w treści powiązane z osobami prywatnymi, a w szczególności wkomponowane w treści imiennie lub konkretnie wskazujące na osoby pełniące funkcje publiczne, może spowodować, że osoba taka złoży zawiadomienie do organów ścigania.

Kodeks karny
Art. 255. § 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa,
podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Natomiast nawoływanie do popełnienia zbrodni czyli:
Hasła typu: abyś zdechł; wąchał kwiatki od spodu; zabiję cię; pobiję cię mogą spowodować uruchomienie aparatu ścigania, sprawca zostanie namierzony i zatrzymany, przewieziony na komisariat Policji na 48 godzin. Tłumaczenie, że to tylko dla żartu, może być niewystarczające.
Za taki wpis w internecie, skazanie przez Sąd na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat, powoduje, że osoba już jest karana i wpis o karaniu figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym co zdecydowania utrudnia funkcjonowanie, jeśli osoba chce ubiegać się o posadę w administracji publicznej, a także o licencję na przewóz taksówką.
Wyrok w zawieszeniu wpływa także na wysokośc mandatów przy popełnionych wykroczeniach w ruchu drogowym. Każdy policjant podczas kontroli drogowej widzi w systemie informację że osoba ma wyrok w zawieszeniu.

Organy ścigania mają nieograniczone możliwości monitorowania ruchu w internecie, nieograniczone możliwości inwigilacji w internecie i reagowania w przypadku napotkania groźnych treści.

Żądanie usunięcia danych osobowych

Nasze dane są przetwarzane w wielu miejscach. Zawsze na każdej stronie, każdy administrator musi umożliwić mozliwość usunięcia danych.

Czytaj dalej »

Najwięcej problemów z adresowaniem

najwięcej problemów jest z adresowaniem kopert. Elektronika nie wyparła jeszcze papierowej korespondencji. Często potrzeba jest wysłania listu papierowego za pomocą operatora pocztowego.

Poczta Polska oferuje przesyłki pocztowe kilku przedziałach wagowych.

pusty link