Bezpieczna skrzynka email


Zasada 1: Bezpieczeństwo hasła
Silne hasło chroni przed nieautoryzowanym dostępem do kont e-mail, dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać dobre hasło.

Bezpieczne hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków, najlepiej więcej, duże i małe litery, znaki specjalne i cyfry. Silne hasło: 6As<$M0O0z ,to hasło ma: 10 znaków. Sztuczka ułatwiająca zapamiętanie haseł: zapisujesz pierwsze litery zapadającego w pamięć cytatu, wersu piosenki lub fragmentu książki (z wielkich i małych liter), a następnie zastępujesz niektóre litery znakami specjalnymi i cyframi (np. mała a przez @).
Nigdy nie używaj tego samego hasła do różnych kont. Menedżerowie haseł mogą być tutaj bardzo pomocni.
Użyj uwierzytelniania dwuskładnikowego, aby jeszcze bardziej zabezpieczyć konta.

Zasada 2: Dyscyplina dotycząca spamu
Największym problemem ze spamem jest to, że dostajesz go tak dużo i musisz zachować taką samą ostrożność i dyscyplinę w obsłudze każdego e-maila ze spamem, jak w przypadku pierwszego.
Ogólna zasada brzmi: Nigdy nie ujawniaj poufnych danych, jeśli nie masz pewności co do tożsamości osoby, która prosi o te informacje!

E-maile phishingowe imitują, często bardzo przekonująco, wygląd i interfejs użytkownika np. banków i proszą użytkowników o wprowadzenie danych osobowych. Jeśli nie masz pewności, czy e-mail rzeczywiście pochodził z Twojego banku, lepiej zadzwonić, zanim wpadniesz w pułapkę.
Nie otwieraj żadnych wiadomości e-mail, a zwłaszcza załączników od nieznanych lub niewiarygodnych nadawców.
Jeśli przypadkowo otworzysz wiadomość phishingową, nigdy nie klikaj linków w wiadomości e-mail.
Aktualizuj filtr antyspamowy i zgłaszaj niechciane wiadomości e-mail administratorowi lub dostawcy poczty, aby w przyszłości lepiej rozpoznawać i odfiltrowywać spam.
Adresy e-mail z aliasami mogą pomóc chronić Twój prawdziwy adres e-mail przed spamem.

Zasada 3: Szyfruj wiadomości e-mail
Jeśli poufne dane mają być przesyłane pocztą elektroniczną, na przykład w komunikacji biznesowej, istnieją opcje szyfrowania .

Na przykład Outlook oferuje opcję szyfrowania kryptograficznego za pomocą certyfikatu. Do tego jednak odbiorca również musi posiadać taki certyfikat. Nadawca może to wykorzystać do podpisania wiadomości e-mail i upewnienia się, że dotrze ona w niezmienionej postaci. Jednocześnie wymieniany jest odpowiedni klucz publiczny obu partnerów komunikacyjnych, a wiadomości e-mail mogą być w przyszłości wysyłane w postaci zaszyfrowanej.
Nieco prostszą metodą jest zaszyfrowanie załączonego dokumentu hasłem. Hasło musi być jednak przesłane do odbiorcy w tym miejscu innym kanałem komunikacji.
Jeśli dostęp do poczty e-mail odbywa się za pośrednictwem klienta internetowego, można to zrobić tylko za pośrednictwem połączenia https z szyfrowaniem SSL.
W przypadku korzystania z publicznych hotspotów WiFi lub hotelowego WiFi połączenie musi być chronione przez VPN.
Wielu użytkowników przeceniło bezpieczeństwo poczty elektronicznej jako środka komunikacji i lepiej ich nauczyło odkrycie afery NSA. Ale masz możliwość lepszej ochrony komunikacji e-mailowej i powinieneś to zrobić.